Zamówienie

Zamawiający:

Wypełnić, jeśli adres jest inny jak adres do fakturowania !!!

Dostawca

GAST-PRO s.r.o.
Horská 60
541 01 Trutnov, Republika Czeska
Tel.: 499 846 347 Fax.: 499 846 346
REGON: 259396645 NIP: CZ259396645
E-mail: objednavky@gastpro.cz
Bank: KB Trutnov
Nr. konta: 86-0207700207/0100

Nasze zamówienie:

# Nr. kolejności Nazwa (opis towaru) Ilości
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.