Projekce a realizace gastro technologie

Odborný návrh dispozičního a technologického řešení gastronomického provozu a kvalitní projekční příprava je základním předpokladem pro hladkou a úspěšnou realizaci Vašeho investičního záměru.
Věnujte prosím, této přípravě včas patřičnou pozornost ve spolupráci s našimi odbornými projektanty!

Vyvarujete se tak následným problémům a zvýšeným nákladům při stavební přípravě zakázky, ale i praktickým a funkčním nepříjemnostem při následném praktickém provozu.

Projekční středisko firmy GAST-PRO s.r.o. disponuje špičkovou výpočetní technologií a projekčním softwarem založeným na platformě AutoCAD se softwarovou nadstavbou koncernu Electrolux, AutoCAD „Elux3D“.

Základem pro vysokou úroveň tvorby návrhů a realizačních projektů je ničím nenahraditelná dlouholetá praktická zkušenost a zpětná vazba našich projektantů z realizací konkrétních zakázek, doplněná dokonalou znalostí dodávané technologie.

V našem projekčním a realizačním středisku pro Vás zajistíme:

 • zpracování návrhů dispozičních a technologických řešení provozů
 • vypracování technologických projektů všech typů gastronomických provozů
 • projednání a schválení projektů orgány státní správy
 • přípravu dokumentace pro nabídková a schvalovací řízení
 • rozpočty a specifikace technologie
 • vypracování instalačních podkladů pro jednotlivé profese
 • zpracování podkladů pro stavební přípravu a montáž technologií
 • komunikaci s projektanty a zhotoviteli profesí
 • konzultaci s orgány státní správy
 • vizualizaci návrhů v pohledu 3D
 • autorský dozor a technickou součinnost při stavební přípravě zakázek

Od projekce k realizaci gastrotechnologie ...

Nové Reference

01/03/19

Chata HRADEČANKA, Malá Úpa

Chata HRADEČANKA, Malá Úpa

01/03/19

APART HOTEL SVATÝ VAVŘINEC, Pec pod Sněžko

APART HOTEL SVATÝ VAVŘINEC, Pec pod Sněžkou